Evidence skutečných majitelů a povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám

26. února 2019 10:00-13:00 hod

JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde prošla celou řadu funkcí od prvoinstančního přezkumu až po řízení odboru druhostupňového rozhodování pro oblast veřejných zakázek a předsednictví v rámci rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Zastupovala taktéž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na evropském poli v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Od poloviny roku 2012 působí v advokacii, kde zastupuje subjekty v rámci zadávacích procesů a současně své poznatky aktivně předává širší veřejnosti prostřednictvím četných přednášek a publikační činnosti. 

Forma Seminář
Datum 26. února 2019
Délka 1 den (10:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro všem kteří se chtějí s danou oblastí seznámit

Cíl

Cílem semináře je seznámení s celkovou právní úpravou evidence skutečných majitelů, tj. zejména s povinnostmi vyplývajícími v této souvislosti jednak pro zadavatele, jednak pro účastníky zadávacích řízeních o veřejné zakázky. Seminář se zaměřuje především na způsoby určení skutečných majitelů jednotlivých právnických osob, otázku následků nezapsání příslušného subjektu do evidence do 1. 1. 2019, způsobu vyplnění formuláře pro zápis do evidence skutečných majitelů a doložení jednotlivých příloh prokazujících skutečné majitele.

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. 


  

Rozsah a náplň
  •  Rámcové seznámení s právní úpravou evidence skutečných majitelů
  •  Výhody a nevýhody zápisu do evidence skutečných majitelů
  •  Důsledky nezapsání jednotlivých právnickcýh osob do evidence skutečných majitelů
  •  Určení skutečného majitele ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
  •  Vyplnění formuláře k prokázání skutečných majitelů právnické osoby
  •  Doložení příloh pro účely zápisu do evidence skutečných majitelů (obsah, forma)
  •  Právní forma evidence skutečných majitelů coby neveřejného seznamu (aneb, kdo má přístup k údajům v evidenci skutečných majetelů)
  •  Řízení o zápisu do evidence skutečných majitelů po 1. 1. 2019 (soudní poplatky, doplňování údajů o skutečných majitelích, povinnost zápisu změn o skutečných majitelích aj.)
  •  Přesah evidence skutečných majitelů a souvisejících povinností v zadávacích řízeních na veřejné zakázky
  •  Dotazy a diskuze
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Evidence skutečných majitelů a povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám
Celkem 3 146 Kč (s DPH)

Partneři

Více