KONFERENCE - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2014/2015: "ŽÁDNÁ MOC NESMÍ PLATIT VÍC NEŽ ZÁKONY!"

2. října 2014 08:30-16:00 hod
Forma Konference
Datum 2. října 2014
Délka 1 den (08:30 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele, dodavatele, odbornou veřejnost

Cíl

Cílem konference je zabývat se současnými problémy veřejných zakázek, které ovlivňují a komplikují práci zadavatelů i dodavatelů. Snažíme se poukázat na největší problémy současné praxe tak, abychom podnítili diskuzi odborné i laické veřejnosti, která je nezbytná k řešení palčivých otázek. Posvítíme si proto i na postupy kontrolních orgánů, stejně jako na konkrétní problémy měst, obcí i velkých státních institucí. Podíváme se na návrhy nově připravovaného zákona v kontextu evropských směrnic. Přivítáme odborníky ze zahraniční a porovnáme naši praxi s jejich zkušenostmi. Budeme diskutovat i připravovanou novelu zákona, jejíž účinnost se předpokládá od 1. 1. 2015.

Rozsah a náplň


V. ročník konference k veřejným zakázkám se bude věnovat následujícím tématům:

 • Novela ZVZ od 1. 1. 2015 a připravovaný nový ZVZ
 • Nový zákon o veřejných zakázkách a související problémy
 • Evropské směrnice a elektronizace veřejných zakázek
 • Bezpečné zakázky
 • NEN - rozvoj elektronického zadávání a jeho přínos pro praxi
 • Zákon o veřejných zakázkách v kontextu nového občanského zákoníku
 • Řešení palčivých problémů veřejných zakázek na Slovensku
 • Veřejné zakázky z pohledu měst a obcí
 • Jak aplikovat sociální výhodnost ve veřejných zakázkách
 • Centrální zadávání – "Nákup papíru"
 • Zakázky financované z evropských fondů
 • Kauzy z kontrolní činnosti
 • Zadávání zakázek pohledem Bruselu a vývoj evropských směrnic
 • Aktuální přezkum - Materiální stránka správního deliktu
Letošní novinkou je panelová diskuze s významnými osobnostmi veřejného života.

David Ondráčka, M.A., ředitel nevládní neziskové společnosti Transparency International ČR

Mgr. Pavel Franc, programový ředitel konsorcia Frank Bold

JUDr. Kateřina Černá, tajemnice úřadu Městské části Praha 13

Mgr. Kateřina Koláčková, Mísmopředsedkyně představenstva a vedoucí oddělení veřejných zakázek společnosti OTIDEA a.s.

… a několik z Vás


Skupinové workshopy na vybraná témata:

Současná legislativa veřejných zakázek

Legislativní proces ve veřejných zakázkách nikdy nespí, zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejčastěji novelizovaných. Zajímá Vás, co nového přinese zcela nový zákon vycházející z evropských směrnic? A novela, která by měla platit již od ledna 2015? Víte, co Vás čeká a na co se připravit? Rozumíte a chápete rozhodovací praxi ÚOHS, víte jak používat jeho rozhodnutí a kdy jsou pro Vás závazná? Přijde se podívat na legislativní workshop a hovořit na dané téma s experty ve svém oboru.


Stavební zakázky: cena versus kvalita

V rámci stavebních zakázek zadavatelé velmi často podceňují přípravu zadávacích podkladů, a to již ve fázi projektových dokumentací, výkazu výměr a následně kvalifikačních předpokladů. Následně hodnocení probíhá na základě nejnižší nabídkové ceny se strachem vyloučení z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. Nekvalitní příprava se pak projeví nárůstem víceprací. Jak můžeme tuto praxi změnit? 


Soutěž na pevnou cenu

Je nákup na nejnižší cenu vždy tím nejlepším řešením? Dá se řešit situace, kdy dostanete přidělené peníze a chcete si za ně pořídit co nejvíce kvalitního plnění? Chovejte se jako zákazník, který chce nakoupit kvalitně a přitom hospodárně. Víme, že to jde i jinak! Přijďte diskutovat nad otázkou pevné ceny a od našich odborníků se dozvíte, kdy je dle zákona o veřejných zakázkách přípustná a jak ji využít ve své praxi.


Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

Téma předpokládané hodnoty není diskutováno tolik jako jiné instituty zákona o veřejných zakázkách, přesto však hraje klíčovou roli v rámci veřejného zadávání a současně s sebou nese celou řadu otázek. Mezi jedny z hlavních otazníků patří způsob, jak stanovit předpokládanou hodnotu a zároveň dodržet zásady zadávání. Diskutabilní je také otázka sčítání předpokládaných hodnot a nezákonného dělení předmětu veřejných zakázek. Stejně jako institut mimořádně nízké nabídkové ceny včetně možností přezkumných pravomocí ÚOHS.


Nad konferencí převzal záštitu ministr vnitra Milan Chovanec.

Partneři konference

Místo konání
Metro „C“ – zastávka Střížkov. Zastávka autobusu – č. 136, 151, 177, 183, 201, 295 – Střížkov. 
KONFERENCE - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2014/2015: "ŽÁDNÁ MOC NESMÍ PLATIT VÍC NEŽ ZÁKONY!"
Celkem 5 445 Kč (s DPH)

Partneři

Více