Naučte se krotit své emoce

19. března 2019 09:00-16:00 hod

Ondřej Filip

Mým posláním je pomáhat jednotlivcům, organizacím a společnosti rozvíjet jejich vnitřní potenciál a tím podporovat jejich růst.Usiluji o to, aby se principy koučinku staly běžnou součástí našich životů a každý z nás byl aktivním tvůrcem a lídrem svého vlastního života.Mé hodnoty jsou otevřenost, důvěra, radost, změna, pokora, svoboda, rovnováha.Jako individuální kouč se zaměřuji na to, aby se mí klienti stali aktivními tvůrci svých životů a opět začali být sami sebou. Právě tehdy si začnou brát odpovědnost za svůj život zpět do svých rukou. Společně objevujeme, jak doopravdy chtějí, aby jejich život vypadal a zároveň získávají odvahu takový život žít. Při týmovém koučování se zaměřuji především na zvýšení spokojenosti jednotlivých členů týmu, zvýšení důvěry a zlepšení výkonu. Vytvářím bezpečné, otevřené a důvěrné prostředí pro řešení aktuálních témat ve vašich týmech - spolupráce, komunikace, projekty, konflikty, apod. Ve své práci s lidmi využívám, kromě standartních koučovacích principů, postupů a technik, také emoční inteligenci a zaměřenou pozornost. Rozvoj emoční inteligence nám pomáhá usměrňovat naše chování a jednání. Zaměřená pozornost je jedním z nejefektivnějích nástrojů ke zvládnutí stresu a získání dlouhodobého vnitřního klidu.

Forma Workshop
Datum 19. března 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ

Cíl

Emoční inteligence je naše schopnost pozorovat emoce, pocity a myšlenky nás i ostatních a používat tyto informace k ovlivńování našeho myšlení a jednání. Rozvíjení této schopnosti má ohromný pozitivní dopad na naše vztahy.
Nejlepším způsobem jak emoce zkrotit, je dovolit si sama sobě je prožít a autenticky vyjádřit. V okamžiku, kdy toto uděláme,nás emoce přestanou zatěžovat a ovládat a stanou se našimi rádci a pomocníky.Nemůžeme ovlivnit jak, kdy, a v jaké intezitě emoce vznikne, ale můžeme ovlivnit naši reakci na tuto emoci. Můžeme se naučit získávat čas a prostor pro naši reakci a tím získáváme svobodu usměrňovat naše myšlení, chování a jednání. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 

Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o absolvování kurzu.
    Rozsah a náplň

Během workshop se naučíte:

 • jak emoce vznikají a jak ovlivňují naše jednání, chování a myšlení
 • rozpoznávat a pojmenovávat emoce své i ostatních
 • jaké informace a jakým způsobem můžete z emocí získat
 • kultivovat vztahy s lidmi ve vašem okolí
 • řídit a usměrňovat vědomě své chování a myšlení
 • zlepšit soustředěnost a pozornost
 • získat a udržovat rovnováhu pracovního a soukromého života
 • jak lépe zvládat stres a být v klidu
 • vyjadřovat přiměřeným způsobem své emoce
 • a mnoho dalšího…
Osobní přínosy:
 • snížení stresu
 • zlepšní ovlivňovacích schopností
 • větší sebedůvěra a samostatnost
 • kvalitnější soustředění
 • zvýšený pocit štěstí a spokojenosti
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Naučte se krotit své emoce
Celkem 2 057 Kč (s DPH)

Partneři

Více