Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe

5. září 2017 09:00-15:00 hod

Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k zákonu o registru smluv a na metodice MV ČR k zákonu o registru smluv. Zaměřuje se také na analýzu a metodiku radničních periodik. Je autorem dvou rozsáhlých průzkumů v této oblasti, taktéž spoluautorem právní úpravy v tiskovém zákonu (zák. č. 305/2013 Sb.). Je dlouholetý člen a předseda redakční rady radničního periodika, realizoval audity radničních periodik po celé ČR a spolupracuje při změnách radničních periodik k naplnění zákonných požadavků na objektivitu a vyváženost periodik. Má proto rozsáhlé praktické zkušenosti s komplikovanými situacemi a vazbami souvisejícími ve městech a obcích s vydáváním těchto periodik.

Forma Seminář
Datum 5. září 2017
Délka 1 den (09:00 - 15:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro všechny subjekty, kteří jsou povinni uveřejňovat smlouvy v registru smluv

Cíl

Cílem semináře je dát praktický návod, jak zveřejňovat smlouvy podle zákona o registru smluv, jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy a jak aplikovat výjimky z uveřejnění. Seminář také účastníky seznámí s novelizací okruhu smluv a jejich písemné formy. Objasní také kombinace se zákonem o svobodném přístupu k informacím, ochraně osobních údajů, zadávání veřejných zakázek a  územních rozpočtech.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích.

                  


Rozsah a náplň
  • kdo jaké smlouvy zveřejňuje a co se ve smlouvách chrání
  • smlouva a objednávka dle zákona o registru smluv - písemná forma, elektronická komunikace (vč. předpokládaného dopadu aktuální novelizace)
  • změny smluv a dodatky, rámcové a realizační smlouvy, opakované plnění, kumulace plnění smluv
  • osobní údaje a obchodní tajemství (další ochrany, metadata)
  • jak se smlouvy uveřejňují, jak se následně opravují
  • sankce a rizika (následky neplatnosti)
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe
Celkem 4 356 Kč (s DPH)

Partneři

Více