Závazkové vztahy dle nového občanského zákoníku

25. dubna 2019 09:00-16:00 hod

JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Forma Seminář
Datum 25. dubna 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Určeno pro právníky, podnikatele, či pracovníky obchodních oddělení korporací či státních organizací, pro které je nezbytná znalost aktuální právní úpravy smluvního práva obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., při navazování dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Cíl

Cílem semináře je srozumitelnou a poutavou formou seznámit posluchače s nejvýznamnějšími instituty obecné i zvláštní části smluvního práva, obsaženými v občanském zákoníku a frekventovanými v obchodní praxi. Důraz bude kladen i na seznámení s odlišnostmi prezentovaných institutů od dosavadní právní úpravy a s aktuální rozhodovací praxí soudů.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a k obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
  • Právní jednání, jeho forma a obsah, neplatnost 
  • Proces uzavírání smlouvy
  • Změna závazku s důrazem na postoupení pohledávky, převzetí dluhu a postoupení smlouvy
  • Zánik závazků s důrazem na problematiku započtení, výpovědi a odstoupení od smlouvy
  • Zajištění a utvrzení dluhu s důrazem na ručení, smluvní pokutu a uznání dluhu
  • Promlčení
  • Smlouva kupní
  • Smlouva o dílo 

 

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Závazkové vztahy dle nového občanského zákoníku
Celkem 3 751 Kč (s DPH)

Partneři

Více