Zdravotní problémy zaměstnanců-pracovnělékařské služby

14. května 2019 09:00-16:00 hod

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců. Mezi jeho pravidelné činnosti patří také lektorská činnost a pracovněprávní poradenství. JUDr. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide. Průvodce Best Lawyers ho zařadil mezi významné právníky, kteří se specializují na pracovní právo. Kromě toho je považován za předního odborníka na slovenské pracovní právo dle průvodce The International Who's Who of Management Labour & Employment Lawyers 2009 a dále Expert Guides-Guide to the World´s Leading Labour and Employment Lawyers 2010.

Forma Seminář
Datum 14. května 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Personalistům, manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů

Cíl

Výklad v rámci semináře by měl účastníky seznámit s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů. Dle zkušeností lektora se takové situace objevují stále častěji a zaměstnavatelé si nejsou vždy jisti, jak mají postupovat. V rámci semináře budou probrány zejména otázky týkající se povinnosti zaměstnavatelů platit zaměstnanci náhradu mzdy, právo zaměstnance odmítnout výkon práce, povinnost či právo zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci nebo oprávnění zaměstnavatele skončit pracovní poměr výpovědí.

V dané souvislosti se výklad zaměří i na spolupráci s poskytovateli pracovnělékařských služeb, kteří v této oblasti hrají klíčovou roli, ať již jde o jejich povinnosti související s prováděním preventivních prohlídek či vydáváním lékařských posudků. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Rozsah a náplň
 • Seznámení s principy právní úpravy pracovnělékařských služeb a provádějícími předpisy
 • Vymezení specifických skupin zaměstnanců, členěných zejména dle rizikových kategorií (kategorie 1 až 4), existence rizika ohrožení zdraví (např. zaměstnanci pracující v noci, řidiči-referenti a další), dohodáři (DPP a DPČ)
 • Doporučení ke smluvnímu zajištění pracovnělékařských služeb, pokud jde o obsah smlouvy s jejich poskytovatelem
 • Detailní informace o povinných pracovnělékařských prohlídkáchzaměstnanců
 • Právní úprava a soudní judikatura ohledně vydávání lékařských posudkůa jejich použití pro propuštění zaměstnance ze zdravotních důvodů
 • Úhrada nákladů souvisejících s pracovnělékařskými službami, zejména prováděním preventivních prohlídek (náhrada mzdy, plnění poskytovatelům lékařských služeb, další související náklady zaměstnanců) 
 • Stručný exkurz do problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Možné sankce pro zaměstnavatele při porušení povinností v dané oblasti 
 • Právní úprava zdravotních problémů zaměstnanců, tedy jejich ošetření či vyšetření, dočasná pracovní neschopnost a dlouhodobá ztráty zdravotní způsobilosti (zdravotní nezpůsobilosti)
 • Převedení na jinou práci při zdravotních problémech zaměstnanců a jeho vazba na propuštění výpovědí
 • Finanční nároky zaměstnanců, kteří mají zdravotní problémy
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Zdravotní problémy zaměstnanců-pracovnělékařské služby
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více