Mgr. Monika Koudelková

Mgr. Monika Koudelková

Lektorka se věnuje problematice veřejných zakázek, a to nejen z pohledu teoretického nastavení procesu zadávání veřejných zakázek v organizaci, ale zabývá se i samotným zadáváním veřejných zakázek v praxi, tj. jak veřejných zakázek malého rozsahu, tak podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek. Praktické zkušenosti má i s kontrolami zadávacích podmínek, respektive nastavením zadávací dokumentace tak, aby odpovídala požadavkům zadavatele. V neposlední řadě se v současné době věnuje publikační a lektorské činnosti jak na téma veřejných zakázek, tak i na téma zadávání veřejných zakázek v Národním elektronickém nástroji (NEN).

Seznam školení lektora Mgr. Monika Koudelková

  • více
    Zákon o zadávání veřejných zakázek levou zadní! 27. 2. 2019
    Cena 3 872 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více