Hodnocení zaměstnanců

6. června 2019 09:00-16:00 hod

Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou stranu" a začala pracovat jako nezávislý konzultant, poradce v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností. Věnuje se i lektorské činnosti. Zároveň působí jako HR kouč i osobní kouč.      

Forma Seminář
Datum 6. června 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Všechny vedoucí pracovníky, manažery, HR management a personální útvary.

Cíl

Manažeři se naučí připravit podklady k hodnocení, navodit příjemnou atmosféru a vést hodnotící rozhovor k zamýšleným cílům. Zdokonalí se v předávání zpětné vazby i zvládání případných konfliktních nebo emočně vypjatých situací tak, aby hodnocený zaměstnanec jejich sdělení přijal a neskončil demotivovaný.

Školení probíhá v omezeném počtu max. 12 účastníků, aby byla zachována blízká interakce lektorky s účastníky a možnost diskuze a sdílení zkušeností.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a k obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místní restauraci. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň

Přemýšlíte o zavedení hodnocení zaměstnanců? Máte tento proces zaveden a je dnes pouze formální? Chcete se vyvarovat chyb ostatních manažerů? Probereme s Vámi celý proces hodnocení zaměstnanců, poradíme s jeho zavedením ve společnosti, s nástrahami, které vás mohou potkat i se systémem proškolení hodnotitelů.
 • Proč hodnotit
 • Propojení hodnocení s vizemi a strategií firmy
 • Rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením
 • Na co pamatovat před, v průběhu a po hodnocení zaměstnanců
 • Co chci vědět a jak to zjistím
 • Hodnocení zaměřené na výkon nebo na rozvoj?
 • Formální a neformální hodnocení
 • Hodnotící rozhovor a jeho struktura aneb v jakém okamžiku co říci
 • Řešení konfliktů a možných úskalí při hodnotícím rozhovoru
 • Hodnocení pracovního chování
 • Přínosy hodnocení
 • Úloha personalisty a manažera při hodnocení zaměstnanců
 • Příklady a nácvik situací při hodnocení
 • Sdílení zkušeností
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Hodnocení zaměstnanců
Celkem 3 993 Kč (s DPH)

Partneři

Více