Jak efektivně používat metody aktivního učení- AKREDITOVÁNO

18. února 2019 09:00-16:00 hod

Mgr. Jiří Hruška

Dlouholetý pedagog a lektor. V současné době učí na soukromé základní škole v Pardubicích. Působí také jako facilitátor, mentor a konzultant v projektu „Spoluprací k profesionalitě" (Společnost pro kvalitu školy Ostrava). Už desátým rokem se věnuje mentoringu na školách a dvanáctým rokem působí jako externí lektor při Katedře kulturní a sociální ekologie Fakulty humanitních studií UK Praha. Účastnil se mnoha v projektech různých organizací (JOB, SbS, Vysočina Education aj.). Je autorem několika publikací a příspěvků. V Otidea se věnuje tématům inkluze, hodnocení, projektovému vyučování a čtenářské gramotnosti.

Forma Workshop
Datum 18. února 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ

Cíl

Společně vytvoříme přehled nejčastěji používaných metod aktivního učení – tedy učení, při kterém je žák aktivní. Na praktickém příkladu si ukážeme, jak lze tyto metody v rámci výuky řadit do funkční vyučovací jednotky, při které se žák učí nejen daný obsah, ale i důležité životní dovednosti. Východiskem tohoto tématu je konstruktivistická pedagogika, která vychází z předpokladu, že si žák svoje vlastní poznání buduje (konstruuje) sám na základě svých praktických zkušeností. Základem je model třífázového učení: evokace – uvědomění si významu – reflexe (dále jen E-U-R). 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. 


    


Rozsah a náplň
  • metody práce s textem
  • komunikační a diskusní metody 
  • metody objevování a řešení problémů
  • simulace a simulační hry.
  • metody práce s texty a konstruktivismus
  • výukové programy s využitím metod aktivního učení
  • cíle a kritéria hodnocení
  • efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení 
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Jak efektivně používat metody aktivního učení- AKREDITOVÁNO
Celkem 2 166 Kč (s DPH)

Partneři

Více