Jak na problematického zaměstnance-předcházení a řešení problémů

23. ledna 2019 09:00-16:30 hod

JUDr. Jaroslav Škubal

Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců. Mezi jeho pravidelné činnosti patří také lektorská činnost a pracovněprávní poradenství. JUDr. Jaroslav Škubal je doporučován a uznáván jako odborník v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti publikací Chambers European Guide. Průvodce Best Lawyers ho zařadil mezi významné právníky, kteří se specializují na pracovní právo. Kromě toho je považován za předního odborníka na slovenské pracovní právo dle průvodce The International Who's Who of Management Labour & Employment Lawyers 2009 a dále Expert Guides-Guide to the World´s Leading Labour and Employment Lawyers 2010.

Forma Seminář
Datum 23. ledna 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:30 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Personalistům, manažerům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.

Cíl

Výklad v rámci semináře by měl účastníky seznámit s možnostmi, které zákoník práce dává zaměstnavatelům při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky mzdy nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence budoucích problémů, zejména prostřednictvím řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců. Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ať již ze strany samotných zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.

Velká část semináře bude založena na výkladu podle současné soudní judikatury, neboť samotný zákoník práce neobsahuje podrobnou úpravu.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.

Rozsah a náplň
  • Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců a sjednávání  obsahu pracovní smlouvy
  • Možnosti řešení již vyskytnuvších se problémů(“fáze před propuštěním“), například možností postihnout zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci, snížení úvazku apod.
  • Propouštění– vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů (a vazeb mezi nimi navzájem), a to:
  • výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků
  • výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně(méně závažné, závažné či zvlášť hrubé porušení povinností zaměstnance)
  • výpověď pro porušení léčebného režimu(propuštění pro nedodržení vycházek nebo místa setrvání během dočasné pracovní neschopnosti)
  • výpověď ze zdravotních důvodů(zejména v poslední době narůstá počet případů, kdy zaměstnanci tvrdí, že nemohou pracovat ze zdravotních důvodů; možnosti zaměstnavatele pro převedení na jinou práci, propuštění či povinnost hradit náhradu mzdy před a po dání výpovědi)
  • výpověď z organizačních důvodů(v praxi řada zaměstnavatelů volí cestu zrušení místa “nepohodlného“ (problematického) zaměstnance; možná úskalí takovéhoto postupu, a to zejména s ohledem na aktuální přístup soudů, které s ohledem na časté zneužití tohoto výpovědního důvodu přistupují k organizačním změnám velmi podezřívavě a pro zaměstnavatele nepříznivě)
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Jak na problematického zaměstnance-předcházení a řešení problémů
Celkem 3 872 Kč (s DPH)

Partneři

Více