ZPĚT

Jak uspět ve veřejných zakázkách na Slovensku?

Lektor:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Datum: 09.02.2022
Délka: 06:00 hod (09:00 - 15:00)
Forma: ONLINE školení
Úroveň: Začátečník
Určeno pro: Dodavatele
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Ing. Hilda Regulová Gajdošová

Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, konzultace a přípravu nabídek zájemců a uchazečů ve veřejných zakázkách a taktéž na realizaci procesů veřejných zakázek pro zadavatele a osoby podle § 7 GPP. Spolupracuje s Národohospodárskou fakultou EU, Katedrou financí, kde v rámci předmětu "Veřejné rozpočty" realizuje přednášky na téma veřejných zakázek z pohledu praxe. Kromě uvedeného se specializuje na problematiku v oblasti konkurzů a restrukturalizace a je správcem konkurzní podstaty.

Rozsah a náplň

  • Zákonné ustanovenia upravujúce podmienky účastipredmet zákazky a osobitné podmienky zmluvy, význam jednotlivých inštitútov, aplikácia v praxi
  • Rozhodujúce je posudzovanie charakteru a účelu konkrétnej podmienky - čo sa príslušnou podmienkou (uložením povinnosti, predložením dokladu a pod.) sleduje, na aký účel má konkrétna podmienka slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov.
  • Nutnosť rozlišovať medzi podmienkami účasti, opisom predmetu zákazky a osobitnými podmienkami plnenia zmluvy
  • Proces verejného obstarávania, elektronizácia
  • Rozhodovacia prax -  napr. ÚVO č. 7876-6000/2018-OD/5 zo dňa 22. 08. 2018, Rada ÚVO č. 10930-9000/2018 z 23.10.2018, Rada ÚVO č. 6693-9000/2018 zo dňa 09. 07. 2018; rozhodnutia súvisiace, ktoré je vhodné brať v úvahu: KS Bratislava sp. zn: 2S/250/2009 - princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie; sp. zn.: 2S/131/2011 - Výklad pojmu diskriminácia pre účely verejného obstarávania; Nejvyšší správní soud ČR sp. zn.: 2 Afs 86/2008 – 222 - Posouzení nabídek z hlediska splnění všech zadávacích podmínek předchází jejich následnému hodnocení
  • Vaše problémy a otázky.

Cíl

Opis predmetu zákazky, Podmienky účasti, Osobitné podmienky zmluvy, Kritériá na vyhodnotenie a ich význam, účel a právna úprava. Ich určovanie zadávateľom zákazky je najčastejším  zdrojom sporových konaní s uchádzačmi/záujemcami. Ako sa na zadanie/obsah zadávacej dokumentácie dívajú dohľadové orgány a súdy. Procesná stránka verejného obstarávania, elektronizácia a právne súvislosti.

Místo konání

Webové rozhraní online přenosu

Cena:
3 500,00 Kč
+ 21% DPH
4 235,00 Kč s DPH

Těsně před začátkem vysílání Vám odešleme jedinečný odkaz pro vstup, který jednoduše vložíte do internetového prohlížeče a není třeba nic víc.

Potřebujete svůj vlastní PC a internetové připojení. V průběhu školení budete mít možnost klást otázky pomoci psaných komentárů a lektoři na ně průběžně budou reagovat.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více