NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

12. března 2019 09:00-12:15 hod

Mgr. Martin Pelikán

Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval mimo jiné v Itálii na Università degli Studi di Milano, kde se věnoval právní úpravě italského smluvního práva, a dále evropského a mezinárodního práva. V současné době působí v advokacii, kde zastupuje klienty ze soukromé i veřejné sféry. Rovněž působí na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v rámci doktorského studia. Své poznatky z praxe pravidelně předává při svých přednáškách pro širší veřejnost, zejména z oblasti závazkového práva a práva veřejných zakázek. Pravidelně publikuje své články v rámci odborných periodik, jakož i monografií vydávaných ze strany předních českých právnických nakladatelství. 

Forma Seminář
Datum 12. března 2019
Délka 1 den (09:00 - 12:15 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zadavatele, dodavatele a poradce, advokáty, podnikové právníky, manažery a širší veřejnost zabývající se problematikou veřejných zakázek.

Cíl

Cílem semináře je seznámení s jednotlivými formami škody coby majetkové újmy vznikající při zadávání veřejných zakázek, jakož i při jejich následném plnění ze strany dodavatele. Stranou proto nezůstane jak předsmluvní odpovědnost dodavatele a zadavatele v rámci zadávacího řízení, tak ani náhrada škody po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

V ceně je zahrnuto

Po celý den pro Vás máme připraveno několik druhů ovocných šťáv, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích.
Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice.Rozsah a náplň
 • Základní předpoklady vzniku povinnosti nahradit škodu podle občanského zákoníku.
 • Předcházení škodám ve veřejných zakázkách.
 • Předsmluvní odpovědnost zadavatele a dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku
 • Korekce dotace jako škoda a možnosti jejího vymáhání po administrátorovi veřejné zakázky a dalších subjektech.
 • Obsah smlouvy jako prostředek k předcházení škodám
 • Škoda způsobená dodavatelem vybraným v zadávacím řízení při realizaci veřejné zakázky
 • Možnosti požadovat způsobenou škodu po statutárních orgánech dodavatele
 • Škoda způsobená zadavatelem dodavateli a povinnost k její náhradě.
 • Nárok na náhradu škody požadované po zaměstnancích.
 • Vzorová smluvní ujednání pro modifikaci právní úpravy náhrady škody.
 • Upozornění na některá rizika při uplatňování náhrady škody.
 • Dotazy a diskuse.
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
NÁHRADA ŠKODY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Celkem 3 267 Kč (s DPH)

Partneři

Více