Pracovní právo pro manažery a vedoucí zaměstnance

29. ledna 2019 09:00-16:00 hod

Mgr. Vladimír Černý

Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání. Specializuje se zejména na oblast pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele. Důraz klade na spojení odborného výkladu dané problematiky a konkrétních příkladů z praxe. Těží ze své hluboké znalosti problematiky vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců – odborovými organizacemi nebo radami zaměstnanců. Aktivně se podílí na kolektivním vyjednávání na straně zaměstnavatelů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí je veden v seznamu zprostředkovatelů kolektivních pracovněprávních sporů v rámci uzavírání kolektivních smluv.

Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou stranu" a začala pracovat jako nezávislý konzultant, poradce v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností. Věnuje se i lektorské činnosti. Zároveň působí jako HR kouč i osobní kouč.      

Forma Seminář
Datum 29. ledna 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro Vedoucí zaměstnance, manažery a všechny, kteří si chtějí ujasnit otázky z pracovního práva a jeho praxi.

Cíl

Získáte orientaci v pracovním právu, kterou využijete v každodenní praxi vedoucího zaměstnance. Dodržování pracovních povinností, schvalování dovolené, pracovní smlouva a její náležitosti, to vše i další důležité body, budete mít v malíčku.

Školením vás společně provedou jedni z našich nejoblíbenějších lektorů, dlouholetá personální ředitelka a koučka Olga Franců a právník a poradce Mgr. Vladimír Černý. Získáte tak jak srozumitelně podané informace, tak spoustu příkladů z praxe, podané zábavnou formou.


V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
 • Co obnáší vznik, průběh a ukončení pracovního poměru
 • Pracovní smlouva a její náležitosti
 • Zkušební doba
 • Pracovní poměr na dobu určitou
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Jak řešit pracovní přestupky
 • Organizační změny
 • Způsoby ukončení pracovního poměru
 • Odstupné
 • Jak řešit hromadné propouštění
 • Nejčastější chyby z praxe
 • Dotazy a diskuze
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Pracovní právo pro manažery a vedoucí zaměstnance
Celkem 4 356 Kč (s DPH)

Partneři

Více