ROLE VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE

10. dubna 2019 09:00-16:00 hod

Olga Franců

Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou stranu" a začala pracovat jako nezávislý konzultant, poradce v oblasti řízení lidských zdrojů, nastavování firemních procesů a měkkých dovedností. Věnuje se i lektorské činnosti. Zároveň působí jako HR kouč i osobní kouč.      

Forma Seminář
Datum 10. dubna 2019
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Vedoucí oddělení, manažery a ty, kteří se na vedoucí pozici připravují.

Cíl

Cílem semináře je objasnit, co obnáší role vedoucího pracovníka a jak v ní efektivně působit.

V ceně je zahrnuto

V ceně jsou zahrnuty materiály pro účastníky, drobné občerstvení během dne a stravenka na oběd.

Rozsah a náplň
 •  Osobnost  
 •  Co obnáší role vedoucího zaměstnance
 •  Kompetence
 •  Organizace práce 
 •  Interpersonální role
 •  Informační role
 •  Rozhodovací role
 •  Organizační role
 •  Motivační role
 •  Jak s těmito rolemi pracovat
 •  Jak vést a ovlivňovat spolupracovníky
 •  Vztah k lidem
 •  Vedoucí zaměstnanec a informace
 •  Vedoucí zaměstnanec je vždy vedoucí, podřízený a spolupracovník
 •  Delegování
 •  Rozdíl mezi manažery a vůdci
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
ROLE VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE
Celkem 3 993 Kč (s DPH)

Partneři

Více