ZPĚT

Školní poradenské pracoviště – organizace + povinná dokumentace

Lektor:
Mgr. Marika Kropíková
Datum: 11.09.2024
Délka: 07:00 hod (09:00 - 16:00)
Forma: Prezenční školení
Úroveň: -
Určeno pro: Školství

Cíl

Školní poradenské pracoviště je nedílnou součástí škol a jeho náplní je podpora nejenom žáků, ale i učitelů a zákonných zástupců. Jakým způsobem školní poradenské pracoviště uchopit, aby bylo efektivní a plnilo svůj účel v plném rozsahu bude náplní semináře. Nedílnou součástí obsahu semináře budou i informace o právním rámci a transparentnosti poskytování poradenských služeb.

Obsahem semináře je postavení školního poradenského pracoviště v systému školy, náplň práce jednotlivých pracovníků ŠPP,  spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky školy, spolupráce s orgány státní správy a veřejné moci, s odbornou veřejností a školskými zařízeními.

V druhé části se zaměříme na dokumentaci. Dokumentace je jedna z nejobtížnějších  činností v průběhu pedagogické práce. Co dokumentovat, jak dokumentovat, jak s tím nakládat. Abychom se nenechali zavalit papíry a pracovali účelně a bezpečně.

Kurz je vhodný pro financování prostřednictvím šablon z OP JAK.

Mgr. Marika Kropíková
Mgr. Marika Kropíková
  • Soudní znalec pro oblast školství a školské legislativy
  • Autor odborných časopisů a publikací
  • 25 let praxe ve školství
  • Lektor v oblasti dalšího vzdělávání

Lektor je certifikovaný MŠMT pro oblast společného vzdělávání a má oprávnění MŠMT k výkonu lektorské a konzultační činnosti pro společné vzdělávání a RVP ZV.

Místo konání

Učebny Otidea

Budova UNI spol s.r.o.

Slezská 2127/13

Praha 2 - Vinohrady

Cena:
3 500,00 Kč
+ 21% DPH
4 235,00 Kč s DPH

Organizační a technické zabezpečení, náklady lektora, materiály pro účastníky, občerstvení.

Otidea vzdělávání

Školení na míru

Sestavte si školení, které bude odpovídat Vašim představám. Zrealizujeme jej pro Vás na klíč.

Zjistit více