Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence zaměstnanců

6. listopadu 2019 09:00-13:00 hod

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního práva, jako je příprava smluvní dokumentace nebo řešení postupu při propouštění zaměstnanců, zaměřuje zejména na zastupování v soudních a správních řízeních, otázky exekucí a insolvencí zaměstnanců a také na problematiku služebních poměrů.

Forma Seminář
Datum 6. listopadu 2019
Délka 1 den (09:00 - 13:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Zaměstnance personálních oddělení (včetně HR managerů), interní právníky společnosti a mzdové účetní – výklad je praktický a v řadě otázek detailní.

Cíl

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě exekučních a insolvenčních řízení (oddlužení) zaměstnanců a s nimi spojené provádění srážek ze mzdy zaměstnavateli, zejména se zaměřením na nejasnosti právní úpravy a časté chyby zaměstnavatelů, včetně možných sankcí za nedodržení povinností. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při provádění srážek ze mzdy postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům, tak vůči soudům, exekutorům a insolvenčním správcům. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň


1. Stručný úvod do problematiky srážek ze mzdy

V rámci úvodu bude zhodnocena situace v České republice, pokud jde o právní úpravu srážek ze mzdy, bude vysvětlena systematika a provázanost relevantních právních předpisů.

2. Základní principy právní úpravy srážek ze mzdy

V další části semináře budou účastníci seznámeni se základními principy při provádění srážek ze mzdy, zahrnující také vysvětlení systematiky druhů srážek ze mzdy a jejich vzájemného pořadí, otázky nutnosti souhlasu zaměstnance či zaměstnavatele se srážkami ze mzdy a maximálního možného rozsahu srážek ze mzdy dle příslušných právních předpisů a příjmů, ze kterých lze srážky provádět.

3. Právní úprava provádění exekucí a sporné otázky

V této části pak budou účastnící seznámeni se základními principy právní úpravy výkonu soudních rozhodnutí a exekucí včetně rozdílů mezi nimi. Následně pak budou probrány praktické otázky postupu zaměstnavatele při obdržení exekučního příkazu a následném provádění srážek, a to se zaměřením na v praxi problematické otázky nebo okruhy, kde nejsou právní předpisy úplně jasné. Probrány budou také rizika zaměstnavatelů vycházející z případného chybného postupu při provádění srážek ze mzdy za účelem exekuce nebo výkonu rozhodnutí.

4. Insolvence zaměstnanců a její řešení formou oddlužení

V poslední části semináře budou probrány specifika provádění srážek ze mzdy při insolvenci zaměstnance řešené formou oddlužení a také povinnosti zaměstnavatele jako plátce mzdy v insolvenčním řízení. Současně se podíváme také na dopady insolvenčního řízení zaměstnance na některé další pracovněprávní oblasti, zejména oblast odměňování a benefitů.

5. Závěr a diskuze

Posledním bodem semináře je diskuze s účastníky na probírané téma. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků, lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře u jednotlivých bodů.   

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence zaměstnanců
Celkem 2 904 Kč (s DPH)

Partneři

Více