Eva Suchomelová

Eva Suchomelová

Mgr. Eva Suchomelová vystudovala učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posléze zde učila staroslověnštinu a vytvořila unikátní koncepci procvičovacích přípravných kurzů češtiny. Do praxe ji uvedla a otestovala její úspěšnost na přípravných kurzech pro adepty univerzitních oborů spojených s bohemistikou. Má bohaté korektorské zkušenosti z redakce jednoho deníku a jako jazyková redaktorka spolupracovala s nakladatelstvím Brokilon. Zároveň i publikuje v masmédiích. Vede kurzy pro veřejnost v projektu Elegantní Česko.

Partneři

Více