Školení probíhají pod dohledem zkušených lektorů

 • Mgr. Kateřina Koláčková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Lucie Moravčíková (Žilková)

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Dagmar Lešnerová

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2012 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v této oblasti. ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Zuzana Šenoldová

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2013 jako projektová manažerka veřejných zakázek společnosti OTIDEA se specializací na komplexní administraci ...

  zobrazit kurzy
 • Marcela Hiczová

  Administrátorka profilu zadavatele společnosti OTIDEA. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2011 se specializací na profil zadavatele, Věstník veřejných ...

  zobrazit kurzy
 • Bc. Petra Nádvorníková (Pešinová)

  V oblasti veřejných zakázek se v OTIDEA specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství. Zabývá se administrací všech druhů zadávacích ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit ...

  zobrazit kurzy
 • Olga Franců

  Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Vladimír Černý

  Pan Vladimír Černý vystudoval Právnickou fakultu v Brně. V minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let ...

  zobrazit kurzy
 • Petr Vyhnálek

  Má certifikaci trenéra od společnosti Apple, působí jako lektor a konzultant. Založil společnost TEAM Digital Solutions s.r.o., ve které se specializuje ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Martin Fadrný

  Právník konsorcia Frank Bold. Vede tým právníků v programu zaměřeném na průhledné nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Libor Jarmič

  Právník konsorcia Frank Bold. Je členem týmu specializovaného na veřejné právo a podporu obcí při zavádění principů dobré správy. Věnuje ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Kateřina Braithwaite

  Vystudovala ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, obor systémového inženýrství. Dále absolvovala řadu odborných manažerských kurzů a studijních cest doma i v zahraničí, ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Irena Bartoňová Pálková

  Je viceprezidentkou Hospodářské komory - ČR. Vystudovala Britský institut úklidových věd. Zastává pozici předsedkyně České asociace úklidu a čištění, vicepresidentky Evropské ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jakub Blažek

  JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Stanislav Bogdanov

  Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde doposud působí. Pracuje na projektu ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Lukáš Beránek

  Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí. Pracuje na správě a optimalizaci projektu ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jaroslav Škubal

  Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Pavel Herman

  Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Jan Korbel

  Lektor, trenér, facilitátor synergogických workshopů a kouč. Neustále aktivní v oblasti obchodu na manažerských pozicích. Jeho práce je výrazně orientovaná na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jana Wiesner

  Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Ondřej Liška

  Ondřej Liška má desetiletou praxi v oboru IT a rozsáhlé zkušenosti z několika malých a nadnárodních firem, ale i z české státní správy. ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Ladislav Jouza

  Advokát se specializací na pracovní právo, držitel bronzové a stříbrné medaile profesora rytíře Randy za teoretický a praktický přínos v ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jakub Grafnetter

  Specializuje se na právo veřejných zakázek. Má bohaté zkušenosti s vedením a organizací celých projektů zadávacích řízení různých druhů pro ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

  Tereza Erényi pracuje v PRK Partners od roku 2004. V roce 2007 absolvovala v Drážďanech LL.M. program se zaměřením na právo ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Daniel Vejsada

  Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své ...

  zobrazit kurzy
 • Jiří Macek

  Jiří Macek se v oblasti IT a digitálu pohybuje více než 12 let. Od hardwaru, se posunul k vývoji softwaru na zakázku ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Natálie Kardošová

  Vystudovala marketingovou komunikaci na Vysoké škole finanční a správní a od jejího úspěšného ukončení se aktivně věnuje oblasti sociálních sítí. ...

  zobrazit kurzy
 • Lucie Češpivová

  Lucie Češpivová je CEO komunikační agentury DORLAND, která byla založena v roce 1991 a patří mezi zakládající členy AKA. Činnost ...

  zobrazit kurzy
 • Petr Srna

  Petr Srna je lektorem komunikačních dovedností, které učí s maximální invencí. Bere si osobní zodpovědnost za své posluchače a budoucí ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Slezák

  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2008. Významné zkušenosti načerpal na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

  Senior advokát advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se na oblast veřejného sektoru a regulace. V oblastiveřejného sektoru a regulace ...

  zobrazit kurzy
 • Tomáš Líbal

  Absolvent střední ekonomické školy. Od roku 1991 působí jako účetní poradce. Bohaté zkušenosti ze své konzultační činnosti mimo jiné i ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Petr Kout, CSc.

  Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Problematikou daní se zabývá více jak 20 let. Od roku 1993 působí jako daňový poradce. Lektorsky ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Miloš Lokajíček

  Absolvent Vysoké školy ekonomické, kde studoval Informační systémy a technologie. Během své pracovní kariéry se věnoval jak jednoduchým webovým aplikacím, ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jakub Zámyslický

  Advokát s dlouholetou praxí v oblasti nemovitostního práva, poskytuje komplexní právní poradenství jak významným českým a zahraničním developerům zejména v ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Žídek

  Specialista na elektronická výběrová řízení, tzv. eAukce. Problematice se věnuje již mnoho let. Má za sebou stovky příprav eAukcí na ...

  zobrazit kurzy
 • David Čermák

  David Čermák je ředitelem agentury Momentum Czech Republic (skupina McCann) a to od roku 2008. Aktuálně je členem prezidia AKA a ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Daniel Hájek, LL.M.

  Přední odborník na oblast fúzí a akvizic, restrukturalizací, financování a insolvenčního práva. V průběhu své praxe advokáta zastupoval mnoho českých a ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Milan Kratochvíl

  Vystudoval ČVUT, fakultu strojní, obor ekonomika a řízení a UK, matematicko - fyzikální fakultu, obor teoretické kybernetiky. Pracoval ve vysokých ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Jan Gruna

  Lektor je členem Společnosti pro projektové řízení. Assessor certifikačního procesu IPMA v ČR. Člen Národní certifikační a akreditační rady SPŘ. Člen ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Denisa Stáncová

  Lektorka, instruktorka, kouč. Vystudovala obor andragogika a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v letech ...

  zobrazit kurzy
 • Jiří Špalek

  Manažer technologického zázemí projektu PROe.biz. Vede tým PROe.biz point, odkud se řídí implementace sw produktů PROe.biz do firem a administrace ...

  zobrazit kurzy
 • Vladimír Levandovský

  Oblasti veřejných zakázek se věnuje aktivně od roku 2004. Je projektovým manažerem v oblasti veřejných zakázek a zároveň projektovým manažerem ...

  zobrazit kurzy
 • Ondřej Obluk

  Ondřej Obluk je Group Managing Directorem Ogilvy&Mather Czech Republic. V reklamě se pohybuje 18 let, většinu své profesní kariéry působil ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Bagrat Verdiyan

  Věnuje se především právu duševního vlastnictví, zejména ochranných známkám a průmyslovým vzorům, včetně zápisných řízená a vymáhání práv v civilním ...

  zobrazit kurzy
 • Dalibor Trojek

  Odborník v otázkách veřejných zakázek, aplikační praxe zákona o veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek. Zkušenosti nasbíral zejména v souvislosti ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Jan Škorpil

  Právník s bohatou praxí v oblasti korporátního a nemovitostního práva a v oblasti soudních sporů. Před nástupem do advokacie získal ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

  Lektorka se zabývá zadáváním veřejných zakázek od roku 2006 a od roku 2009 používá při zadávání veřejných zakázek pouze elektronické ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Jiří Andras

  Veřejným zakázkám se věnuje od roku 2004 v souvislosti s návrhem, vývojem a provozem procesních SW systémů. Účastnil se mnoha ...

  zobrazit kurzy
 • Rosita Ciglerová

  Původní profesí diplomovaná sekretářka se vypracovala od písařky anglických textů přes osobní asistentku - překladatelku až do pozic vedoucí sekretariátu ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Marie Salačová

  Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V ČR je velmi uznávanou specialistkou na problematiku poskytování cestovních výdajů. Doktorka Marie Salačová ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

  Je zakladatelem a advokátem advokátní kanceláře ERHARTOVÁ VÍTEK se sídlem v Praze. Před založením zmíněné advokátní kanceláře působil více než ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Martina Macek

  Ředitelka projektu implementace elektronické spisové služby ministerstva vnitra a vedoucí oddělení řízení, metodiky a kontroly spisové služby ministerstva vnitra.

  zobrazit kurzy
 • Michal Fišer

  Vystudoval Fakultu architektury při ČVUT v Praze a Školu architektury při AVU v Praze. Od roku 2002 vede spolu s Davidem ...

  zobrazit kurzy
 • doc. Ing. Jan Heřman, CSc.

  Docent na katedře podnikové ekonomiky FPH VŠE. Zabývá se oceňováním technologických celků, movitého, nemovitého a nehmotného majetku podniků. Od roku ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Hilda Gajdošová

  Jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Michal Dufek

  Celý profesní život se věnuje přípravě a realizaci projektů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace a navazujícímu programu Podnikání ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Jan Havlík, MPA

  Již 16. rokem působí jako tajemník na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou. Od roku 2010 externě spolupracuje s Institute ...

  zobrazit kurzy
 • Jakub Heidlberk, BA (Hons)

  Navrhuje strategie firemního rozvoje na základě znalostí dotačních programů a klientských požadavků. Dlouhodobě se věnuje komunikaci s novými i stávajícími ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Šárka Kmentová

  Její specializací jsou především výběrová řízení v programu OP Podnikání a Inovace a nově OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Radka Loja, FCCA

  Je externí lektorkou, terapeutkou, koučkou a auditorkou. Původně vystudovala ČVUT – fakultu elektrotechnickou. Poté několik let pracovala v nadnárodních auditorských ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Dušan Kalášek

  Lektor, psycholog a specialista na projektový management a krizové řízení, manažer, diplomovaným psycholog a pedagog s bohatými zkušenostmi v oblasti personálního ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Martin Škába

  Působí jako výživový specialista a kouč zdravého životního stylu jak ve své soukromé praxi, tak i jako lektor, přednášející a ...

  zobrazit kurzy
 • Ing. Robert Kuchař

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Milan Bumbálek

  V oblasti veřejné podpory se pohybuje od roku 2002, kdy od roku 2011 do března 2014 působil jako ředitel odboru veřejné ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D.

  Advokát s bohatými zkušenostmi v oblasti dědického práva, zejména dědického práva s cizím prvkem. Ve své praxi se věnuje také ...

  zobrazit kurzy
 • Bc. Jana Opavská

  Pracuje 6 let v nemocnici na pozici vedoucí oddělení centrálního zásobování. Zastřešuje zásobování 3 nemocnic. eAukcím se věnuje od roku ...

  zobrazit kurzy
 • PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA

  Pracuje 5 let v nemocnici na pozici vedoucího ústavní lékárny. Lékárna zasobuje oddělení 2 nemocnic. Přípravou podkladů pro eAukce na ...

  zobrazit kurzy
 • Mgr. Romana Derková

  Bývalá ředitelka odboru kontroly veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, v současné době právní expert na problematiku veřejných zakázek ...

  zobrazit kurzy
 • JUDr. Josef Holejšovský

  Předseda senátu a evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze, odborný asistent PF ZČU, autor mnoha odborných publikací.  

  zobrazit kurzy
Archiv

Vyhledávač školení

Partneři

Více