Seznam lektorů

Na našich kurzech se setkáte s renomovanými odborníky z mnoha oborů. Sami se můžete přesvědčit, že se jedná o zajímavé osobnosti s bohatými zkušenostmi.

 • Mgr. Kateřina Koláčková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2004 se specializací na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek. Je ředitelkou společnosti OTIDEA avz s.r.o. ...

  celý profil
 • Mgr. Lucie Moravčíková

  V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2009 se specializací na právní aspekty zadávacích řízení a veškeré související otázky, otázka koncesních řízení a elektronických tržišť. V současné ...

  celý profil
 • Bc. Petra Nádvorníková

  V oblasti veřejných zakázek se v OTIDEA specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství. Zabývá se administrací všech druhů zadávacích řízení od zakázek malého rozsahu po řízení ...

  celý profil
 • Mgr. Pavel Herman

  Poradce ministryně ministerstva pro místní rozvoj Karly Šlechtové a předseda expertní skupiny MMR k ZVZ. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na pozici ředitele úseku veřejných ...

  celý profil
 • Ing. Lukáš Beránek

  Lektor se specializací na elektronizaci veřejných zakázek, především pak na Národního elektronického nástroje (NEN). Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a ...

  celý profil
 • Ing. Robert Kuchař

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na komplexní administraci zadávacích řízení a poradenství v oblasti veřejných zakázek s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Pelikán

  Advokát specializující se zejména na oblast závazkového práva, práva obchodních společností a práva veřejných zakázek. Zabývá se komplexní právní úpravou smluvního práva a další související legislativou. Studoval ...

  celý profil
 • Mgr. Klára Valentová

  Klára Valentová spolupracuje s advokátní kanceláří Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní právo a ochranu osobních údajů. V oblasti ochrany osobních údajů poskytuje komplexní právní ...

  celý profil
 • JUDr. Andrea Pelikánová Schelle, Ph.D., LL.M., MBA

  Advokátka s dlouholetou praxí v oblasti veřejných zakázek. Problematikou veřejných zakázek se zabývá již od roku 2006, kdy začala působit na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zde ...

  celý profil
 • Mgr. Jan Zahálka

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické mezinárodní zkušenosti získal při studiu evropského práva na University of Wolverhampton (VB). V letech 2009 – 2011 byl zaměstnán ...

  celý profil
 • Mgr. Alena Ševčíková

  Pracuje v Nemocnici Nové Město na Moravě na pozici vedoucí oddělení nákupu a veřejných zakázek. Za dobu svého téměř desetiletého působení v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovala ...

  celý profil
 • Mgr. Jakub Grafnetter

  Advokát s bohatou praxí v oblasti veřejných zakázek. Od roku 2006 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, občanské právo, sporná řízení před soudy a ÚOHS. Má bohaté zkušenosti ...

  celý profil
 • Mgr. Ing. Oldřich Kužílek

  Specialista na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je autorem zákona o svobodném přístupu k informacím. Podílel se na přípravě analýz ...

  celý profil
 • Alena Bělohradská

  V oblasti veřejných zakázek se specializuje na problematiku procesních kroků v zadávacím řízení s využitím Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek „NEN“. Působí jako konzultant ve ...

  celý profil
 • Mgr. Jan Slezák

  Vedoucí oddělení veřejných zakázek Dopravního podniku hl. m. Prahy. V oblasti veřejných zakázek působí od roku 2008. Významné zkušenosti načerpal na právním oddělení společnosti OTIDEA, dále na odboru ...

  celý profil
 • Olga Franců

  Dlouholetá personální ředitelka ve středně velkých a velkých společnostech, které byly jak české, nadnárodní, tak i částečně vlastněné státem. Po více než dvaceti letech praxe přešla na "druhou ...

  celý profil
 • Mgr. Vladimír Černý

  Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního ...

  celý profil
 • Mgr. Jana Wiesner

  Psycholožka, psychoterapeutka, kouč, vysokoškolská pedagožka, personální konzultantka LARRA CZ s.r.o. (assessmenty, koučování, psychodiagnostika, psychoterapeutická praxe, osobní a profesní rozvojové programy). Absolventka jednooborové psychologie na filosofické fakultě UK ...

  celý profil
 • Magdaléna Chvalinová

  Magda patří mezi nejzkušenější odborníky na interní komunikaci v České republice. Zkušenosti sbírala jako specialistka interní komunikace v Českém Telecomu, v Českých aeroliniích nebo v ČEZu. Poté ...

  celý profil
 • Ing. Ondřej Ječný

  Vedoucí oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra. V rámci své pozice koordinuje centrální nákupy a elektronické systémy pro zadávání veřejných zakázek. Aktivně se zabývá elektronizací veřejných zakázek se ...

  celý profil
 • Mgr. Jiří Vondráček

  Od roku 2012 pracuje na Ministerstvu pro místní rozvoj na Odboru práva veřejných zakázek a koncesí v legislativním oddělení. Specializuje se zejména na problematiku výjimek z povinnosti ...

  celý profil
 • Ing. Jan Korbel

  Lektor, trenér, facilitátor synergogických workshopů a kouč. Neustále aktivní v oblasti obchodu na manažerských pozicích. Jeho práce je výrazně orientovaná na dosahování viditelných změn ve fungování lidí i ...

  celý profil
 • Eliška Vyhnánková

  Živí se jako konzultantka v oboru sociálních médií. Nabízí poradenství a odborně vedená školení využití sociálních sítí Facebook, Twitter, LinkedIn aj. ve firmách i pro jednotlivce. Svým ...

  celý profil
 • JUDr. Jaroslav Škubal

  Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v ...

  celý profil
 • Mgr. Daniel Vejsada

  Daniel Vejsada nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners v roce 2012, kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. V rámci své advokátní praxe se mimo základní otázky pracovního ...

  celý profil
 • Markéta Uhlířová

  Jsem extrovert a upovídaný člověk, který má rád společnost lidí ve svém osobním i pracovním životě. Dvanáct let se pohybuji v oblasti telekomunikací a deset z toho ...

  celý profil
 • Jiří Macek

  Jiří Macek se v oblasti IT a digitálu pohybuje více než 12 let. Od hardwaru, se posunul k vývoji softwaru na zakázku a plynule pak do oblasti digitálního marketingu ...

  celý profil
 • Ing. Dagmar Melotíková

  Externí lektorka spoločnosti OTIDEA s.r.o., specializuje sa na konzultační činnost a poradenství v oblasti veřejných zakázek, zároveň komplexně zabezpečuje veřejné zakázky pro zadavatele i dodavatele.

  celý profil
 • Mgr. Andrej Henžel

  Andrej Henžel pracuje v PricewaterhouseCoopers na pozici Senior Konzultant v týmu GDPR. Před nástupem do PwC pracoval v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako Senior Compliance ...

  celý profil
 • Ing. Mgr. Ján Bača

  Ján Bača je odborníkem v oblasti ochrany dat a kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti PricewaterhouseCoopers se podílí především na projektech zaměřených na IT Compliance, informační a kybernetickou bezpečnost. Má ...

  celý profil
 • Mgr. Zuzana Dubská (Radičová)

  Zuzana je klíčovým členem týmu GDPR ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Dříve působila jako právník na Úřadě pro ochranu osobních údajů, kde se účastnila i specializovaných skupin či podskupin ...

  celý profil
 • Ondřej Výborný

  Ondřej Výborný je klíčovým členem GDPR týmu ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Je profesionálem v oblasti ITSM s více než 7 letou zkušeností z velkých mezinárodních společností. V ...

  celý profil
 • Eva Suchomelová

  Mgr. Eva Suchomelová vystudovala učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a střední školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Posléze zde učila staroslověnštinu ...

  celý profil
 • Mgr. Dana Svobodová

  Dana Svobodová je pedagožka s třicetiletou praxí na základní škole, bývalá ředitelka malotřídní školy. Nyní se věnuje lektorství a koučinku. Je koordinátorkou školního vzdělávacího programu, externí spolupracovnicí ...

  celý profil
 • Mgr. Ester Šromová

  Je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem jejího zájmu je primárně dětská a adolescentní psychologie. Má zkušenosti z Azylového domu pro matky s dětmi, z ...

  celý profil
 • Mgr. Marika Kropíková

  Vystudovala speciální pedagogiku - učitelství, etopedie, logopedie a psychopedie na UK Praha. Pracovala jako učitelka v základní tak speciální škole. Odborně publikuje do několika časopisů. Autorka metodických ...

  celý profil
 • Mgr. Jiří Hruška

  Dlouholetý pedagog a lektor. V současné době učí na soukromé základní škole v Pardubicích. Působí také jako facilitátor, mentor a konzultant v projektu „Spoluprací k profesionalitě" (Společnost ...

  celý profil
 • Ing. Alena Čiháková

  Již 12 let působí na pozici zástupkyně ředitelky základní školy. Během práce ve školství si rozšířila kvalifikaci o pedagogiku odborných předmětů pro střední školy, biologii na základní a ...

  celý profil
 • Ing. Bc. Hana Šlachtová

  Ing. Bc. Hana Šlachtová pracuje ve školství od roku 1985. Působila ve středním školství jako učitelka a zástupkyně ředitele. Od roku 2010 působí na pozici ředitelky základní ...

  celý profil
 • Mgr. Šárka Šantrochová

  Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea ...

  celý profil
 • Mgr. Irena Bartoňová Pálková

  Je viceprezidentkou Hospodářské komory - ČR. Vystudovala Britský institut úklidových věd. Zastává pozici předsedkyně České asociace úklidu a čištění, vicepresidentky Evropské asociace úklidového průmyslu, odborného poradce EU pro ...

  celý profil
 • Mgr. Matěj Daněk

  Matěj Daněk vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, na níž získal v roce 2006 titul Magistr. V letech 2002-2006 působil v advokátní kanceláři Procházka Randl Kubr ...

  celý profil
 • Mgr. Martin Fadrný

  Právník konsorcia Frank Bold. Vede tým právníků v programu zaměřeném na průhledné nakládání s veřejnými prostředky a good governance veřejných institucí a státních a obecních firem. Podílel ...

  celý profil
 • Mgr. Libor Jarmič

  Právník konsorcia Frank Bold. Je členem týmu specializovaného na veřejné právo a podporu obcí při zavádění principů dobré správy. Věnuje se zejména stavebnímu právu, územním plánům, správnímu ...

  celý profil
 • Miroslav Švenda

  Advokát kanceláře BS LEGAL, na našich kurzech se zaměřuje na trestněprávní aspekty korupčního chování.

  celý profil
 • Ing. Stanislav Bogdanov

  Po studiích nastoupil na Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí, kde doposud působí. Pracuje na projektu Národního elektronického nástroje (NEN) jako vedoucí oddělení ...

  celý profil
 • Vladimír Levandovský

  Oblasti veřejných zakázek se věnuje aktivně od roku 2004. Je projektovým manažerem v oblasti veřejných zakázek a zároveň projektovým manažerem v oblasti OP ŽP a dalších EU ...

  celý profil
 • Lucie Češpivová

  Lucie Češpivová je CEO komunikační agentury DORLAND, která byla založena v roce 1991 a patří mezi zakládající členy AKA. Činnost Lucie Češpivové zahrnuje mj. koncepci vnitřního rozvoje ...

  celý profil
 • David Čermák

  David Čermák je ředitelem agentury Momentum Czech Republic (skupina McCann) a to od roku 2008. Aktuálně je členem prezidia AKA a předsedou sekce Aktivačních agentur AKA. V reklamním průmyslu ...

  celý profil
 • JUDr. Jakub Blažek

  JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení obviněných, tak v postavení poškozených. Poskytuje též právní ...

  celý profil
 • Ing. Ondřej Liška

  Ondřej Liška má desetiletou praxi v oboru IT a rozsáhlé zkušenosti z několika malých a nadnárodních firem, ale i z české státní správy. Pro velký rozsah znalostní je vyhledáván jako ...

  celý profil
 • Ing. Miloš Lokajíček

  Absolvent Vysoké školy ekonomické, kde studoval Informační systémy a technologie. Během své pracovní kariéry se věnoval jak jednoduchým webovým aplikacím, až po zajištění propojení podnikových systémů. Díky ...

  celý profil
 • Jiří Špalek

  Manažer technologického zázemí projektu PROe.biz. Vede tým PROe.biz point, odkud se řídí implementace sw produktů PROe.biz do firem a administrace jednotlivých on-line výběrových řízení.

  celý profil
 • Ondřej Žídek

  Specialista na elektronická výběrová řízení, tzv. eAukce. Problematice se věnuje již mnoho let. Má za sebou stovky příprav eAukcí na různé komodity. Realizoval desítky eAukčních tréninků. Působí ...

  celý profil
 • JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM

  Lektorka se zabývá zadáváním veřejných zakázek od roku 2006 a od roku 2009 používá při zadávání veřejných zakázek pouze elektronické nástroje.

  celý profil
 • Petr Srna

  Petr Srna je lektorem komunikačních dovedností, které učí s maximální invencí. Bere si osobní zodpovědnost za své posluchače a budoucí řečníky. Netradiční je i jeho výuka. Rezolutně ...

  celý profil
 • Petr Vyhnálek

  Má certifikaci trenéra od společnosti Apple, působí jako lektor a konzultant. Založil společnost TEAM Digital Solutions s.r.o., ve které se specializuje na integraci mobilních technologií do práce, rozvoje ...

  celý profil
 • Mgr. Denisa Stáncová

  Lektorka, instruktorka, kouč. Vystudovala obor andragogika a řízení lidských zdrojů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v letech 1995 – 2004 působila v řídících funkcích ...

  celý profil
 • Ondřej Obluk

  Ondřej Obluk je Group Managing Directorem Ogilvy&Mather Czech Republic. V reklamě se pohybuje 18 let, většinu své profesní kariéry působil ve společnostech Ogilvy Group. Devátým rokem je ...

  celý profil
 • Rosita Ciglerová

  Původní profesí diplomovaná sekretářka se vypracovala od písařky anglických textů přes osobní asistentku - překladatelku až do pozic vedoucí sekretariátu top managementu, office manažerku či HR manažerku. ...

  celý profil
 • Mgr. Dušan Kalášek

  Lektor, psycholog a specialista na projektový management a krizové řízení, manažer, diplomovaným psycholog a pedagog s bohatými zkušenostmi v oblasti personálního rozvoje a managementu. Působil také jako lektor ...

  celý profil
 • Ing. Milan Kratochvíl

  Vystudoval ČVUT, fakultu strojní, obor ekonomika a řízení a UK, matematicko - fyzikální fakultu, obor teoretické kybernetiky. Pracoval ve vysokých řídících funkcích a nyní je majitelem firmy, ...

  celý profil
 • JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

  Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

  celý profil

Partneři

Více