Kupní smlouva vs. smlouva o dílo

7. února 2019 09:00-12:15 hod

JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze. Externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

Forma Seminář
Datum 7. února 2019
Délka 1 den (09:00 - 12:15 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Určeno zejména pro podnikatele, právníky a obchodníky státních i nestátních organizací, pro které je znalost právní úpravy obou smluvních typů potřebná či nezbytná.

Cíl

Cílem semináře je podrobné seznámení posluchačů s poměrně rozsáhlou úpravou kupní smlouvy a smlouvy o dílo, obsaženou ve zvláštní části nového občanského zákoníku. V obou případech se jedná, co do významu i počtu uzavřených smluv, o smluvní typy nejvíce frekventované v praxi podnikatelů i spotřebitelů. 

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. Na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
  • Podstatné náležitosti kupní smlouvy a smlouvy o dílo
  • Odlišnosti mezi kupní smlouvou a smlouvou o dílo
  • Práva a povinnosti smluvních stran včetně práv plynoucích z odpovědnosti za vady
  • Problematické a kolizní momenty při uzavírání a plnění obou smluv
  • Příklady závěrů rozhodovací praxe soudů
  • Dotazy a diskuze
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Kupní smlouva vs. smlouva o dílo
Celkem 3 025 Kč (s DPH)

Partneři

Více