Nakládání s majetkem územně samosprávných celků

5. února 2019 09:00-14:00 hod

JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení obviněných, tak v postavení poškozených. Poskytuje též právní poradenství obcím, a to jak v oblasti zastupování před soudy v trestních řízeních v pozici poškozených nebo v civilní sporné agendě, tak i v oblasti poskytování právních rad a stanovisek v souvislosti. JUDr. Jakub Blažek je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a členem Unie obhájců České republiky, jejímž posláním je mimo jiné poukazovat na nezákonné postupy orgánů činných v trestních řízeních. Na téma trestněprávní odpovědnosti zastupitelů se prezentuje odborně i v rámci své publikační činnosti.

Forma Workshop
Datum 5. února 2019
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro zastupitele územně samosprávných celků, zastupitele měst a obcí

Cíl

Semináře poskytují zastupitelům a úředníkům územně samosprávných celků praktické rady, jak postupovat při nakládání s majetkem obce či kraje. Semináře jsou zaměřeny prakticky. Obecný výklad je demonstrován na řadě praktických případů, které byly rozhodovány soudy nebo se kterými se ve své praxi setkal lektor. Podrobně je rozebrána problematika záměrů, znaleckých posudků, schvalování v konkrétních orgánech apod. Lektor se rovněž věnuje případnou osobní odpovědností jednotlivých osob v případě, že územně samosprávnému celku vznikne škoda apod.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu, drobné občerstvení. 
Rozsah a náplň

Obec a kraj jako samostatná právnická osoba s vlastním majetkem:

 • Právní předpisy upravující nakládání s majetkem obcí a krajů
 • Co je majetek územně samosprávného celku
 • Rozdělení věcí na movité a nemovité
 • Jaká jsou věcná práva k věci cizí ( věcná břemena, zástavní právo, atd.)
 • Související příklady z praxe či mediálně známé případy;

Povinnosti při nakládání s veřejným majetkem:

 • Povinnost rovného zacházení s majetkem
 • Péče řádného hospodáře v podání územně samosprávných celků
 • Povinnost chránit majetek obce a kraje a odpovědnost konkrétních osob při neuplatňování práv obce a kraje
 • Problematika ceny obvyklé a znaleckých posudků

Postup při zcizování a nabývání obecního či krajského majetku:

 • Problematika schvalování orgány obce
 • Problematika záměrů - kde je nutné zveřejnit záměr a kdy nikoliv, adresné a neadresné záměry, záměry s podmínkami, aj.

Příklady dobré a špatné z praxe

Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Nakládání s majetkem územně samosprávných celků
Celkem 3 146 Kč (s DPH)

Partneři

Více