Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole

25. srpna 2020 09:00-16:00 hod

Mgr. Šárka Šantrochová

Mgr. Šárka Šantrochová ve školství pracuje od roku 1986. Působila v základním školství jako učitelka na 1. stupni. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy.Ve společnosti Otidea lektoruje společné vzdělávání a legislativu. Je certifikovanou lektorkou pro společné vzdělávání.

Forma Seminář
Datum 25. srpna 2020
Délka 1 den (09:00 - 16:00 hod.)
Úroveň Začátečník
Určeno pro pedagogy ZŠ

Cíl

Seznámíte se s novými poznatky v oblasti hodnocení a s pravidly pro hodnocení žáků ve školním řádu a školním vzdělávacím programu. Budete se zabývat pravidly pro hodnocení různých aktivit žáků. Zaměříte se na specifické hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a získáte návod pro sebehodnocení žáků.
Rozsah a náplň
  • Hodnocení žáků v legislativě, význam hodnocení žáků ve škole, hodnocení žáků ve školních dokumentech – nastavování pravidel pro hodnocení, komunikace s rodiči
  • Hodnocení žáků na 1. stupni, hodnocení žáků na 2. stupni – motivační prvky, spoluodpovědnost žáků za jejich hodnocení
  • Formativní a sumativní hodnocení – význam jednotlivých hodnocení, k čemu jednotlivá hodnocení slouží, jaký význam mají jednotlivé formy hodnocení pro žáka. Hodnocení žáků se SVP, slovní hodnocení žáků
  • Sebehodnocení žáků – funkce sebehodnocení, obecné zásady, sebehodnocení v různých časových úsecích, sebehodnocení na 1. stupni, metody sebehodnocení na 2. stupni
  • Zkušenosti s hodnocením různých aktivit žáků – hodnocení ústního projevu, hodnocení projektů, hodnocení skupinové práce, bodové hodnocení a další.
Místo konání
Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00  Praha 3
Přihlaste se na školení: Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole
Celkem 2 662 Kč (s DPH)

Partneři

Více