Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost OTIDEA vzdělávání, s.r.o. IČ: 05940109, se sídlem Karlínské náměstí 235/13, 186 00 Praha 8 (dále jen „společnost“), poskytuje služby v oblasti otevřených vzdělávacích akcí i vzdělávacích akcí na zakázku a ONLINE kurzů. Tyto podmínky jsou závazné pro zúčastněné strany a upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností. Smluvní vztah mezi společností a zákazníkem vzniká na základě objednávky zákazníka.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA VZDĚLÁVACÍ AKCE

Přihlášky na vzdělávací akce je možné podat pouze písemně. Za písemnou přihlášku je považována registrace přes web společnosti www.otideavzdelavani.cz nebo e-mailem na vzdelavani@otidea.cz. Jedna přihláška se vztahuje pro jednu osobu konkrétně uvedenou v přihlášce.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 6 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce. Odstoupení od této objednávky po této lhůtě je upraveno samostatně ve stornovacích podmínkách. Změna osoby účastnící se jednání je možná oznámením společnosti písemnou formou.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Přihlášky na vzdělávací akce budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny společnosti.

Po přijetí přihlášky obdržíte do jednoho dne potvrzení objednávky na e-mail, který jste nám uvedli, tímto je potvrzena účast přihlášených osob na školení. Pokud e-mail v avizovaném termínu neobdržíte, ověřte si svou přihlášku na příslušném telefonu, uvedeném v kontaktech na webu. Zálohová faktura k úhradě vám dorazí následně po obdržení potvrzení objednávky. Je splatná nejpozději v den konání vzdělávací akce. Nejpozději den před konáním vzdělávací akce je účastníkům školení zaslán informační e-mail s informacemi ke konání vzdělávací akce, pokud tak není učiněno, vychází účastník z informací o vzdělávací akci, které jsou umístěny na webu. Tato pravidla neplatí pro vzdělávací akce na zakázku. Pravidla a obchodní podmínky ke vzdělávací akci na zakázku jsou individuálně upravena v nabídce.

V případě online kurzů je jedna přihláška platná pro jednoho účastníka kurzu, objednatel není oprávněn zpřístupnit obsah školení více než jedné osobě. V případě, že se kurzu má účastnit více osob od téhož objednatele, je objednatel povinen požádat o multilicenci. V případě, že nebude o multilicenci požádáno, jedná se o neoprávnění užití práv třetí osoby.

 

STORNO PODMÍNKY

Změny objednávek a storna objednávek přijímá společnost pouze písemně. Účastník může zrušit objednávku nejpozději 6 kalendářních dnů před zahájením vzdělávací akce. Storno poplatek v tomto případě činí 70 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení tj. 0 – 5 den před zahájením vzdělávací akce nebo při neúčasti na vzdělávací akce celá částka propadá bez náhrady. Delegujte včas náhradního účastníka, abyste zabránili propadnutí částky za vzdělávací akci.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Každý účastník vzdělávací akce je povinen před zahájením vzdělávací akce uhradit poplatek. Bez prokazatelného doložení úhrady si vyhrazuje společnost právo nevpustit účastníka na vzdělávací akci.

Akceptované způsoby úhrady jsou:

  • Převodem na běžný účet společnosti, a to na základě zaslané zálohové faktury, která bude doručena e-mailem ihned po vytvoření objednávky. Daňový doklad je zasílán prostřednictvím e-mailu po připsání platby na účet společnosti.

     

ORGANIZACE

Změna lektora, data konání i místa konání je vyhrazena. Tato změna bude účastníkům včas oznámena prostřednictvím e-mailu či telefonu. Při zrušení školící akce či změně termínu školící akce má účastník nárok na vrácení celého zaplaceného poplatku. Prezence účastníků začíná 30 min před zahájením akce, dříve nebudou účastníci vpuštěni do školícího prostoru. Čas ukončení školící akce je orientační v závislosti na množství dotazů a průběhu školící akce.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré údaje získané od Vaší osoby jsou považovány za osobní a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Společnost se zavazuje, že osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy mezi společností a účastníkem. V případě, že společnosti poskytnete dobrovolný souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze této společnosti a s pořízením a použitím fotografií Vaší osoby, v souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů a GDPR ze strany společnosti, tyto poskytnuté osobní údaje budou využity výlučně pro potřeby společnosti či marketingové účely této společnosti. Váš souhlas je možné kdykoli odvolat, a to na emailové adrese vzdelavani@otidea.cz. V souvislosti s tímto máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. ve smyslu § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Jakožto poskytovatel těchto osobních údajů máte povinnost oznámit změnu v těchto údajích společnosti.

 

ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ

Společnost Vás tímto upozorňuje na skutečnost, že je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy, zejména v prostorách společnosti, na akcích společností pořádanými a v průběhu školení či kurzů bez předchozího písemného souhlasu.