Zákoník práce-změny pracovněprávních vztahů v roce 2019

21. května 2019 09:00-14:00 hod

Mgr. Vladimír Černý

Pan Vladimír Černý v minulosti pracoval v advokacii a jako právník. Od poloviny 90. let je poradcem, externím konzultantem a lektorem v oblasti personalistiky, pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání. Specializuje se zejména na oblast pracovněprávních vztahů z pohledu zaměstnavatele. Důraz klade na spojení odborného výkladu dané problematiky a konkrétních příkladů z praxe. Těží ze své hluboké znalosti problematiky vztahů mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců – odborovými organizacemi nebo radami zaměstnanců. Aktivně se podílí na kolektivním vyjednávání na straně zaměstnavatelů. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí je veden v seznamu zprostředkovatelů kolektivních pracovněprávních sporů v rámci uzavírání kolektivních smluv.

Forma Seminář
Datum 21. května 2019
Délka 1 den (09:00 - 14:00 hod.)
Úroveň Středně pokročilý
Určeno pro Všechny vedoucí zaměstnance, manažery a personalisty.

Cíl

Cílem semináře je s účastníky semináře zhodnotit praktické dopady zákoníku práce v roce 2018 s důrazem na nejčastější problémy roku 2018 – pracovní doba, práce přesčas, čerpání dovolené, skončení pracovního poměru, časté kontroly IBP nad dodržování pracovněprávních předpisů a zhodnotiti aktuální soudní judikaturu k 31. 12. 2018 z pohledu praxe ve firmách.

Toto vše i s výhledem na připravovanou novelu zákoníku práce v roce 2019. Proberou se s tím související dopady a nezbytné úpravy v pracovně právních vztazích nebo souvisejících personálních dokumentech.

V ceně je zahrnuto

Každý účastník od nás obdrží tištěné materiály k této problematice. Po celý den pro Vás máme připravené ovocné šťávy, kávu, čaj a horkou čokoládu. Na dopolední přestávku Vám nachystáme několik druhů chlebíčků a další drobné občerstvení. K obědu od nás dostanete stravenku, kterou můžete využít v místních restauracích. A na závěr tohoto semináře obdržíte osvědčení o účasti.
Rozsah a náplň
 • Zákoník práce v roce 2019 a jeho praktické soužití s občanským zákoníkem
 • Pracovněprávní vztahy v roce 2019 – nejčastější problém zaměstnavatelů – nedostatek zaměstnanců, pracovní doba a její plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, čerpání dovolené, ukončování pracovních poměrů, uzavírání kolektivních smluv a komunikace s odbory, agenturní zaměstnanci, kontroly IBP nad dodržováním pracovněprávních předpisů
 • Aktuální soudní judikatura v pracovním právu k 31. 12. 2018
 • Proč dochází k novelizaci pracovního práva v ČR v roce 2019?
 • Připravovaná novelizace zákoníku práce 2019 ve stavu ke dni konání semináře (výběr z témat):
  • Vedoucí zaměstnanci – nová skupina vrcholových řídících zaměstnanců a jejich postavení
  • Změny ve vztazích mezi odborovými organizacemi u jednoho zaměstnavatele
  • Definiční úpravy pojmů ve vztahu k pracovní době a jejímu rozvržení
  • Změny pracovního poměru
  • Výpověď ze strany zaměstnance, hromadné propouštění
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Odměňování zaměstnanců mzdou a platem
  • Příplatek za dobu pracovní pohotovosti
  • Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
  • Dovolená zaměstnanců
  • Pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě
  • Práce z domova – zásadní nové vymezení práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance
  • A další
Místo konání
Zastávka tramvaje – č. 3, 8 – Křižíkova. Metro „B“ – zastávka Křižíkova. Vchod do budovy je přímo u východu z metra.
Přihlaste se na školení: Zákoník práce-změny pracovněprávních vztahů v roce 2019
Celkem 2 541 Kč (s DPH)

Partneři

Více