JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek

JUDr. Jakub Blažek se ve své praxi mimo jiné intenzivně zabývá zastupováním klientů v trestních věcech, a to jak v postavení obviněných, tak v postavení poškozených. Poskytuje též právní poradenství obcím, a to jak v oblasti zastupování před soudy v trestních řízeních v pozici poškozených nebo v civilní sporné agendě, tak i v oblasti poskytování právních rad a stanovisek v souvislosti. JUDr. Jakub Blažek je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a členem Unie obhájců České republiky, jejímž posláním je mimo jiné poukazovat na nezákonné postupy orgánů činných v trestních řízeních. Na téma trestněprávní odpovědnosti zastupitelů se prezentuje odborně i v rámci své publikační činnosti.

Partneři

Více